Van Higa tot Agriton

Effectieve Micro-organismen, oftewel EM®, vormen de basis voor veel producten van Agriton. Allen met het einddoel de kringloop bodem, plant, dier/mens en mest te verbeteren. Een principe waarbij EM in 150 landen gemeengoed is geworden, maar een lange weg aan vooraf ging. De start van deze route was 35 jaar geleden in Japan, bij Prof. Dr. Teruo Higa.

Prof. Dr. Higa werkte begin jaren ’80 aan een praktijkgerichte oplossing om hogere landbouwopbrengsten te halen, met minder (liever zonder) hulp van chemicaliën. Hij ontdekte de kracht van fotosynthetiserende bacteriën en onderzocht toen allerlei soorten micro-organismen. Een naald in een hooiberg, noemt hij het achteraf. Gelukkig hielp het toeval een handje mee toen een emmer met verschillende micro-organismen (hij werkte steeds met één soort per proefveld) in een greppel naast het proefveld belandde. Na een week was het verschil in graskwaliteit tussen het proefveld en de greppel opvallend groot. Plotseling zag hij het licht. Het was de combinatie! Zo verlegde hij de focus van de zoektocht naar de juiste bacteriën, naar de juiste mix van bacteriën. Dit was het begin van de technologie en uiteindelijk toepassing van wat we nu kennen als EM®. Hij volgde daarbij de stelling: ‘Niet de bacterie veroorzaakt de ziekte, maar de omgeving waarin de bacterie zich bevindt.’

De juiste EM®-mix
‘Hoe voorkom je dus dat de omgeving een verkeerde invloed krijgt en overheerst?’ Door de opbouwende, ziekteonderdrukkende, dominante micro-organismen de overhand te geven. Ook wel ‘goede bacteriën’ genoemd. Zo concludeerde Prof. Dr. Higa aan het begin van zijn zoektocht waarbij hij ongeveer 2000 soorten goede micro-organismen onderzocht. Uiteindelijk bleven er 80 soorten over; de geboorte van EM®. De belangrijkste groepen van deze mix zijn fotosyntheteriserende bacteriën, melkzuurbacteriën, schimmels en gisten die een fermentatie bewerkstelligen. Deze mix leeft in symbiose; de afvalstoffen van de ene soort zijn weer voeding voor de andere soort. Het resultaat is afscheiding van grote hoeveelheden voedingsstoffen, waaronder vitaminen, aminozuren, organische zuren en antioxidanten.

Hoe Agriton EM® ontdekte en fermenteren toepaste
EM® werd door Higa toegepast om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, ziekteverwekkende microben te onderdrukken en de efficiëntie van de organische stof te verhogen. Deze technologie bleek zeer succesvol. Een internationaal congres leidde in 1989 tot het Asia Pacific Natural Agriculture Network (APNAN). Hoofddoel werd het vestigen van een internationaal netwerk van wetenschappers om onderzoek te bevorderen en trainingsprogramma’s voor educatie en technologie te ontwikkelen. Een congres in Parijs (1995) was uiteindelijk de basis voor EM® in Nederland. Oorspronkelijk oprichter van Agriton, Frits van den Ham was geïnteresseerd en kreeg instructies voor het maken van de 1e 1000 liter EM®. Dit werd door Prof. Dr Higa en vervolgens ook door Agriton gratis verstrekt.

Verschillende melkveehouders en akkerbouwers gingen experimenteren met de toevoeging aan mest en diervoeder. Zo zag Frits van den Ham dat koeien minder vatbaar werden voor ziektes, dat de melkproductie omhoog ging en het vlees meer antioxidanten bevatte. Een nieuwe uitdaging stond er voor de deur; van conventioneel naar meer experimenteel boeren. Met een methode die 100% puur natuur is en zeer effectief werkt zou je zeggen dat dit een peulenschil was. Niets is echter minder waar. De traditionele landbouw zat vastgeroest in oude vertrouwde principes. Frits van den Ham had als EM®-pionier in Europa en grondlegger van Agriton een lange adem. Met onderzoek en praktijk werd en wordt nog steeds aangetoond dat Agriton met EM® op het goede spoor zit!