Bokashi

“Na acht weken zijn de organische resten omgezet in een waardevolle gefermenteerde bodemvoeding die met de meststrooier uitgereden wordt.”

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”, dat met behoud van alle
energie, terug wordt gegeven aan de bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en aminozuren. Bokashi ontstaat met hulp van Effectieve Micro-organismen, oftewel EM, ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa in Japan.

Voordelen Agriton Bokashi
– Optimale voeding voor bodemleven
– Verhoogt de organische stofbalans
– Ziekte-onderdrukkende werking bodem
– CO2- en NH3 uitstoot nihil
– Hergebruik van eigen reststromen
– Houdt mineralen binnen de bedrijfskringloop
– Besparing afvoerkosten reststromen

Werkwijze & Toevoegingen
Bokashi kan van élk type vers organisch materiaal worden gemaakt. Denk aan: (drijf)mest, mislukte graskuil of aardappelafval, riet, bladeren, houtsnippers, maar ook aan reststromen van kwekerij en het openbaar groen. In alle gevallen wordt er Microferm (1), Zeeschelpenkalk (2) en Kleimineralen (3) toegevoegd. Hiermee wordt de fermentatie (anaerobe proces) en kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. Alles wordt gemengd en minimaal 8 weken luchtdicht afgesloten.

(1) Microferm zorgt voor de fermentatie. Deze vloeistof bestaat uit een optimale mix van bacteriën, schimmels en gisten. Ook wel EM (Effective Micro-organismen) genoemd. Het bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische materiaal beter benut kan worden. Microferm verhoogt het natuurlijk microbiële evenwicht en de biodiversiteit.
(2) Ægir Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt voor een stabiele pH.
(3) Edasil® Kleimineralen binden vocht en belangrijke mineralen en andere nutrienten die tijdens het fermentatieproces vrijkomen.

Dosering (per ton ingangsmateriaal)
2 l Microferm
12 kg Ægir zeeschelpenkalk
12 kg Edasil Kleimineralen

Producten

Microferm zijn effectieve micro-organismen (EM®), kant-en-klaar voor gebruik. Het is een mengsel van acieve bacteriën, schimmels en gisten. Microferm verhoogt het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit, zorgt voor een betere en efficiëntere omzetting, is eenvoudig en niet duur. Microferm is niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

Aegir Zeeschelpenkalk, voor een gereguleerde PH stabilisatie en voor het verbeteren van het bodemleven. Het is een 100% natuurlijk product aangemaakt door levende organismen uit de zee. De schelpen zijn gereinigd, verhit en uniform vermalen. Het is een grove kalkbron met een langdurige werking voor een stabiele pH.

Edasil kleimineralen zijn kleikorrels, 0.5 – 2 mm groot, en worden gewonnen in Zuid-Duitsland. Deze kleideeltjes spelen in de bodem een zeer belangrijke rol bij bodemvruchtbaarheid. Ze kunnen het vocht in de bodem zeer goed reguleren, bevatten onmisbare sproenelementen en vormen een belangrijk onderdeel van het “kleihumus complex” (HKC).

Bokamix: Een kant-en-klaar mix van Edasil kleimineralen en Ægir zeeschelpenkalk, te gebruiken voor het maken van Bokashi.

Bekijk hier de Bokashi folder