Veehouderij

In de melkveehouderij richt het EM® AGRITON-systeem zich op het beter benutten van de aanwezig zijnde uitgangsmaterialen, nl. mest, gras en maïs. Door een efficiëntere benutting van de voedingsstoffen uit de mest kan er met minder kunstmest voldoende kwaliteitsgras worden geproduceerd. Dit resulteert in een lagere kostprijs.

Daarnaast wordt door een betere benutting van kuilvoer, wat met behulp van micro-organismen wordt gefermenteerd, meer energie uit ruwvoer gehaald. Ook dit geeft een kostprijsverlagend effect.

Maar er zijn meer positieve effecten, zoals een dichtere zode, homogenere mest en een gezondere veestapel.

Het meest in het oogspringend is wel dat door het EM® AGRITON-systeem drastisch op de stikstofgift kan worden bespaard, zonder dat de productie daaronder hoeft te lijden. De resultaten zijn afhankelijk van de grondsoort al vanaf het eerste tot het derde jaar aantoonbaar.

Het EM® AGRITON-systeem is een gezonde basis voor een rendabele, duurzame melkveehouderij.