Veehouderij

Het beter benutten van mest, gras en maïs kan erg nuttig zijn voor uw bedrijf. Zo kan er door een efficiëntere benutting van de voedingsstoffen uit de mest er met minder kunstmest voldoende kwaliteitsgras worden geproduceerd. Dit resulteert in een lagere kostprijs. Daarnaast wordt door een betere benutting van kuilvoer, wat met behulp van micro-organismen wordt gefermenteerd, meer energie uit ruwvoer gehaald. Ook dit geeft een kostprijsverlagend effect. Maar er zijn meer positieve effecten, zoals een dichtere zode, homogenere mest en een gezondere veestapel.

Het meest in het oog springend is wel dat door ons systeem drastisch op de stikstofgift kan worden bespaard, zonder dat de productie daaronder hoeft te lijden. De resultaten zijn afhankelijk van de grondsoort al vanaf het eerste tot het derde jaar aantoonbaar. Het AGRITON-systeem is een gezonde basis voor een rendabele, duurzame melkveehouderij.